Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy MySupermarket, наричан още (“MySupermarket”, “Ние”, “Нас”, “Наш”, “Наша” “Апликацията”, “Услугата”) и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ( “ПОТРЕБИТЕЛ”, “Вие” “Ваша”, ) на платформата и апликацията MySupermarket, както и продуктите и услугите, които същите предоставят.

Същите могaт дa бъдaт измeняни oт MySupermarket, по всяко време. Използвайки услугите предоставяни от платформата и апликацията Вие се съгласявате с действащите общи условия и промените, които настъпват към дадения момент. Всеки потребител е длъжен да се запознава с най-новата версия на Условията и да бъде информиран за всички промени в нея. Ако не сте съгласни с която и да е разпоредба от настоящите Условия, не трябва да използвате Услугата.

1. Услугата

Тази апликация предоставя сравнение на цените за пазаруване на хранителни стоки на своите потребители. MySupermarket не носи отговорност за грешките, пропуските или изтичането на цените, купоните или офертите. Би следвало, всеки потребител да се увери, че цена, отстъпка, специални разпродажби или оферта присъстват в приложимия бизнес. Всички цени, представени като част от Услугата, подлежат на промяна без предизвестие и Ние нямаме контрол върху законността на тези промени или възможността на който и да е бизнес да завърши продажбата в съответствие с цените.

2. Авторско право и ограничен лиценз

Услугата и цялата информация, данни, материали и друго съдържание, налични в Услугата, включително, без ограничение, логото на кошницата и всички дизайни, текст, документи, графики, софтуер, видеоклипове, звукови файлове, други файлове, както и избора и тяхното подреждане са собственост на MySupermarket , неговите доставчици и лицензодатели и са защитени от българските и международни закони за авторско право.

При спазване на всички точки от настоящите Общи условия, MySupermarket Ви предоставя ограничен, личен, отменяем, и неизключителен лиценз за достъп до Услугата и за електронно копиране (освен когато е забранено без лиценз) и отпечатване на хартиен носител на части от Съдържанието само за лични и нетърговски цели. Услугата е за ваша лична употреба, а не за препродажба или по-нататъшно разпространение. Този лиценз може да бъде оттеглен по всяко време.
Освен ако изрично не е предвидено друго в настоящото споразумение или ако изрично е разрешено от приложимото законодателство, Вие не можете да разрешавате или упълномощавате трети страни да: (а) възпроизвеждат, модифицират, превеждат, подобряват, декомпилират, разглобяват, реверсират или създават производни произведения на Услугата; (б) наем, лизинг или подлицензен достъп до Услугата; нито (в) да заобикаляте или деактивирате каквито и да било защитни или технологични характеристики или мерки на Услугата.

3. Регистрация на акаунт

Можете да се регистрирате и да поддържате акаунт за достъп до функции, като създаване на списък за пазаруване, добавяне на любими продукти, сравнение на цените, и изпращане на вашите цени в Услугата. Когато се регистрирате, Вие се съгласявате (а) да предоставяте точна, актуална и пълна информация за Вас, както може да бъде поискано от формуляри за регистрация в Услугата („Регистрационни данни“); (б) да поддържате сигурността на всички входни данни, пароли или други идентификационни данни, които сте избрали или които са Ви предоставени за използване в Услугата; (в) да поддържатe и актуализирате, своевременно, Регистрационните данни и всяка друга информация, която предоставяте на MySupermarket. В случай на неразрешено използване на Вашия акаунт или всяко друго нарушение на сигурността би следвало да Ни уведомите.

4. Ограничения за използване

Не се допуска: (а) използването на Услугата за търговски цели; (б) достъп, наблюдение или копиране на каквото и да е съдържание или информация в Услугата, като се използва робот, паяк, скрепер или други автоматизирани средства или някакъв ръчен процес за каквато и да е цел, без Нашето изрично писмено разрешение; (в) заобикалянето на други мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Услугата; (г)предприемането каквито и да е действия, които налагат или могат да наложат по наша преценка неразумно или несъразмерно голямо натоварване на нашата инфраструктура; (д) deep-link към която и да е част от Услугата (включително, без ограничение, директната връзка към магазин, продукт или цена) за каквато и да е цел без Нашето изрично писмено разрешение;

(е) „рамка“, „огледало“ или включване по друг начин на която и да е част от Услугата във всеки друг уебсайт или продукт без нашето предварително писмено разрешение; или (ж) умишлено или неволно нарушаване приложимите местни, държавни, национални или международни закони или разпоредби.

5. Интерактивни услуги

Услугата може да включва интерактивни функции и услуги, включително функционалност на социалната мрежа, форуми, табла за съобщения, функционалности за рейтинги или прегледи и подобни услуги, при които Вие или трети страни можете да изпращате съобщения до потребителите на услугата и да създавате, публикувате или съхранявате цени, данни за профила, снимки, оценки или рецензии и друго съдържание. Вие носите пълна отговорност за използването на Интерактивни услуги и ги използвате на свой собствен риск. Използвайки каквито и да е интерактивни услуги, Вие се съгласявате да не публикувате, предавате, разпространявате, качвате чрез Услугата някое от следните:

  • Материали, които са незаконни, клеветнически, нецензурни, порнографски, неприлични, внушаващи, заплашващи, нарушаващи правата на личен живот или публичност, злоупотребяващи или измамни;

  • Материали, които нарушават или провокират MySupermarket, неговите филиали или дъщерни дружества да нарушават всеки приложим закон, наредба или заповед на който и да е държавен орган във всяка юрисдикция;

  • Материали, които нарушават или могат да нарушат патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друго интелектуално или имуществено право на която и да е страна или които по друг начин нямате право да предоставите;

  • Частна или поверителна информация на всяко физическо или юридическо лице, включително, без ограничение, адреси, телефонни номера, имейл адреси, номера на социално осигуряване, номера на кредитни карти и всякакви търговски тайни или информация, за които имате някакво задължение за поверителност.

  • Материали, които са или съдържат каквато и да било реклами, включително, без ограничение, връзки към търговски продукти или услуги, или политическа кампания (с изключение на части от Услугата, които са изрично определени като части, в които е разрешен такъв Материал);

  • Коментари, които по някакъв начин се отнасят до лица под 18-годишна възраст;

  • Лични данни за всеки потребител;

  • Вируси, повредени данни или други вредни, разрушителни файлове;

  • Материал, който по преценка на MySupermarket е неприятен, ограничава или възпрепятства всяко физическо или юридическо лице да използва или да се наслаждава на някакви интерактивни услуги или други части от услугата, или който може да изложи MySupermarket или неговите потребители на вреда или отговорност от каквото и да е естество .

  • MySupermarket не поема никаква отговорност и за материали публикувани, съхранявани или качени от вас или трета страна, или за загуби или щети от тях. Въпреки че MySupermarket няма задължение да проверява, редактира или наблюдава материали, публикувани или предадени чрез Услугата, MySupermarket си запазва правото и да премахва, скринира и редактира всеки материал, публикуван, съхранен или предаден на или чрез Услугата по всяко време и по каквато и да е причина без предизвестие.

Ако публикувате материал в или чрез Услугата, освен ако MySupermarket не посочва друго, вие (а) предоставяте на MySupermarket и неговите дъщерни дружества и свързани лица ексклузивно, безвъзмездно, вечно, неотменяемо и напълно подлежащо на лицензиране право на използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни произведения, разпространение, изпълнение и показване на такъв материал по целия свят във всякакви медии; (б) да предоставите на MySupermarket и свързаните с него, дъщерните дружества и сублицензии, правото да използват името, което изпращате във връзка с такъв материал, ако решат; и (в) да представяте и да гарантирате, че притежавате и контролирате всички права върху материала, който публикувате, или по друг начин имате право да публикувате такъв материал в Услугата; и използването и публикуването на материали, които предоставяте, не нарушава настоящите Условия, няма да наруши каквито и да било права или да причини вреда на което и да е лице или образувание и по друг начин няма да създаде никаква вреда или отговорност от какъвто и да е вид за MySupermarket или за трети страни.

6. Въвеждане на информация от потребители

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всякакви материали, включително, но не само цени, коментари, предложения, идеи или друга информация, предоставени от вас под формата на имейл или други форми до MySupermarket (с изключение на материали, които публикувате в Услугата в съответствие с настоящите Условия), не са поверителни и ще станат единствена собственост на MySupermarket. Мysupermarket ще притежава изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще има право на неограничено използване и разпространение на тези материали за каквато и да е цел, търговска или друга, без предварително уведомление или компенсация за вас.

7. Политика отнасяща се до системни нарушители на настоящите Общи условия

В съответствие със Закона за авторските права и други приложими закони, MySupermarket поддържа политика за прекратяване, при подходящи обстоятелства и по собствено усмотрение, на притежателите на акаунти, които се считат за повторни нарушители. MySupermarket може също, по свое усмотрение, да ограничи достъпа до Услугата на всички потребители и/или да прекрати акаунтите на притежателите на акаунти, които нарушават правата на интелектуална собственост на други, независимо дали има повторно нарушение или не.
Ако смятате, че някакво Съдържание в Услугата нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, можете да подадете известие за нарушение до посочения от MySupermarket e-mail адрес.
Email: [email protected]
MySupermarket може да уведоми потребител на Услугата за нарушаване на авторски права чрез общо известие за Услугата, електронна поща до имейл адреса на потребителя в нашите записи или чрез писмено съобщение, изпратено до адрес на потребителя.

8. Съдържание на трети страни

Услугата може да съдържа връзки към уеб страници и съдържание на трети страни („Съдържание на трети страни“) като услуга за тези, които се интересуват от тази информация. MySupermarket не наблюдава, не одобрява, не приема и не контролира никакво съдържание на трети страни. MySupermarket не поема никаква отговорност за актуализиране или преглед на съдържание на трети страни и не може да гарантира за неговата точност или пълнота.
Освен това, ако следвате връзка или се отклоните по друг начин от Услугата, моля, имайте предвид, че настоящите Общи условия вече няма да са в сила. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително поверителност и практики за събиране на данни, на всякакви уебсайтове или Съдържание на трети страни, към които навигирате от Услугата. Достъпвате и използвате съдържание на трети страни на свой собствен риск.
Нашата Услуга може да съдържа реклами и промоции от трети страни. Вашите интереси или кореспонденция с или участие в промоции на рекламодатели, различни от MySupermarket, и всички условия, гаранции или изявления, свързани с такива сделки, са единствено между вас и такава трета страна.

9. Обезщетение

Потребителите на Услугата се задължават да защитават, пазят и не компрометират MySupermarket, неговите дъщерни дружества и филиали и техните съответни директори, служители, агенти, лицензодатели и доставчици от и срещу всякакви разходи, щети, задължения (включително, но не само, разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с използването на Услугата от Вас, нарушението на настоящите Условия или нарушаването на каквито и да е права на трета страна.

10.Освобождаване от отговорност

ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УЕБСАЙТА И ПРОДУКТИТЕ е на Ваш риск. УСЛУГАТА И ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА апликацията са предоставени във вида, в който са изложени в съответните брошури, уеб сайтове, и др. Предоставената информация е публична и не претендира да е вярна. В случай, че информацията се окаже невярна, MySupermarket не дължи вреди на никого. MySupermarket НЕ гарантира непрекъснатото ползване или работа с Услугата или Вашия достъп до всяко съдържание.

11. Ограничения на отговорността

MySupermarket НЕ носи отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или примерни щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, данни или други невъзстановими загуби (дори ако MySupermarket е известен за възможността на тези вреди), произтичащи или свързани с вашия достъп или Вашата НЕспособност на достъп или използване на услугата или съдържанието. Всяко предоставяне на тези условия, което включва клаузите за “Обезщетение”, “Отпадане на отговорност”, “ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА” е с цел да разпредели рисковете по тези условия между страните. Това разпределение е съществен момент от основата на договора между страните. Всяка от тези разпоредби е независима и може да се изпълнява самостоятелно от всички други разпоредби на тези условия. Ограниченията в този раздел ЩЕ се прилагат дори и ако някое от другите клаузи не може да изпълни функциите си.

12. Ограничения за достъп

Независимо от която и да е разпоредба на настоящите Условия, MySupermarket си запазва правото, без предизвестие и по свое усмотрение, да прекрати лиценза Ви за използване на Услугата и да блокира, ограничи и предотврати бъдещия Ви достъп и използване на Услугата. Освен това MySupermarket си запазва правото да модифицира, преустановява и ограничава, временно или постоянно, цялата или част от Услугата, без известие и по свое усмотрение. Нито MySupermarket, нито неговите доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било модификации, прекратяване или ограничаване на Услугата.

13. Съгласие за електронни комуникации

Използвайки Услугата, Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения от MySupermarket. Тези съобщения могат да включват известия за Вашия акаунт и информация, свързана с Услугата. Вие се съгласявате, че всички известия, споразумения, оповестявания или други съобщения, които MySupermarket Ви изпраща по електронен път, ще отговарят на всички законови изисквания за комуникация, включително тези съобщения да бъдат в писмена форма.

14. Общи правни бележки

Всяка разпоредба на тези условия, която се окаже невалидна, незаконна или неприложима, ще бъде отделена от тези условия, а останалите разпоредби на тези условия ще продължат да бъдат в пълна сила и действие. Заглавията на разделите в тези условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Всяка разпоредба в тези условия, след прекратяването на вашия лиценз за достъп до услугата или всяко прекратяване на тези условия (включително, без ограничение, разпоредби, регулиращи обезщетението, ограничения на отговорността, отказ от гаранция и собственост върху интелектуална собственост) ще продължи да бъде в пълна сила.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с MySupermarket относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr . В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Настоящите условия представляват цялото споразумение между вас и MySupermarket относно Услугата. Настоящите условия заменят всички предишни споразумения или комуникации между вас и MySupermarket относно предмета на настоящите условия.